Εδώ εκπαιδεύονται οι μελλοντικοί τεχνίτες ηλεκτρολόγοι εσωτερικών εγκαταστάσεων. Το πρόγραμμα σπουδών του  Ηλεκτρολογικού Τομέα, έχει προσαρμοστεί στις μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην τεχνολογία και στη σύγκλιση του, με την πληροφορική. Ο τομέας μας διαθέτει τα κατάλληλα  εργαστήρια για την εκπαίδευση των μαθητών μας στον πιο απαιτητικό και πλέον εξελισσόμενο τομέα της τεχνολογίας.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, μαθήματα δηλαδή που διδάσκονται στην Β' Τάξη, είναι:

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Ηλεκτροτεχνία  Ι

3Θ+3Ε

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

2Θ+3Ε

Ηλεκτρικοί   Αυτοματισμοί
& Στοιχεία  Ηλεκτρονικής

2Θ+3Ε

Σχεδίαση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων  με Η/Υ

ΣΥΝΟΛΟ  

  18

 

Στην Γ' Τάξη οι μαθητές επιλέγουν ανάμεσα στις ειδικότητες του Τομέα που είναι οι ακόλουθες :