Print

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


 

Διδασκαλία Μαθημάτων ( Θεωρία ? Εργαστήριο )

 

Για : α) την ομαλή λειτουργία των εργαστηρίων, β) την ασφάλεια των μαθητών, γ) την αποφυγή βλαβών του εξοπλισμού, δ) την καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών, ε) τη σύνδεση θεωρίας και πράξης στο διδακτικό έργο, στ) το ενιαίο της σχολικής ζωής, της διδακτικής μεθόδου και των παιδαγωγικών αρχών και ζ) τη μείωση των επικαλύψεων, η διδασκαλία των μαθημάτων καθορίζεται σύμφωνα με υπουργική απόφαση που ορίζει τις αναθέσεις διδασκαλίας κάθε εργαστηριακού μαθήματος που η διδασκαλία του γίνεται στο Ε.Κ.

Συμπεριφορά Μαθητών.

1. Σε περίπτωση παραπτώματος μαθητή ή μαθητών ο Διευθυντής του Σ.Ε.Κ. μπορεί να τον ή τους απομακρύνει από τις εργαστηριακές ώρες της ημέρας του παραπτώματος. Κατόπιν ενημερώνει το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο ανήκει ο μαθητής ή οι μαθητές για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, μετά από πρόταση του συλλόγου διδασκόντων στο Ε.Κ.

2. Σε περίπτωση παραπτώματος μαθητή κατά τη διάρκεια του εργαστηριακού μαθήματος, οι διδάσκοντες μπορούν να τον απομακρύνουν από το εργαστήριο.

Γενικές Διατάξεις.

1.  Τα εργαστήρια κατεύθυνσης εντάσσονται σε τομέα εργαστηρίων.

2. Όπου λειτουργούν περισσότερα από ένα εργαστήρια κατεύθυνσης του ίδιου τομέα, στον ίδιο χώρο, θεωρούνται ένα εργαστήριο.

3. Για τον ορισμό υπευθύνου εργαστηρίου κατεύθυνσης πρέπει το ωράριο λειτουργίας του εργαστηρίου να είναι τουλάχιστον εννέα (9) ώρες την εβδομάδα. Αν δεν είναι, εντάσσεται μαζί με άλλο εργαστήριο με μειωμένο ωράριο απασχόλησης, ώστε συνολικά οι ώρες των δύο ή περισσοτέρων επιμέρους εργαστηρίων να μην υπερβαίνουν το τριανταπεντάωρο (35ωρο) της διδακτικής απασχόλησης του εργαστηρίου.

4. Σε περίπτωση που οι εργαστηριακές ανάγκες σε ένα εργαστήριο κατεύθυνσης υπερβαίνουν τις 70 ώρες εβδομαδιαία (πρωί και απόγευμα) δύναται να δημιουργηθεί και άλλο.

5. Η ευθύνη του εξοπλισμού κάθε εργαστηρίου κατεύθυνσης και της λειτουργίας του ανήκει αποκλειστικά στο Ε.Κ. ή το Σ.Ε.

Για τη δημιουργία  Σχολικού Εργαστηρίου σε ένα Τ.Ε.Ε. απαιτείται και η σύμφωνη πρόταση του Διευθυντή του Ε.Κ., εάν υπάρχει στην ίδια διεύθυνση.

Για τη λειτουργία ενός Σ.Ε. ? Τ.Ε.Ε. απαιτείται η σύμφωνη πρόταση του προϊστάμενου Γραφείου Τ.Ε.Ε. ή του προϊστάμενου Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκπ/σης προς το Υπουργείο Παιδείας

Τα εργαστήρια του Ε.Κ. και Σ.Ε., καθώς και οι τομείς στους οποίους εντάσσονται είναι :

Α/Α

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 

01

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

1.

0101

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

2.

0102

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

3.

0103

ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

4.

0104

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

5.

0105

ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

6.

0106

ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

7.

0107

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

8.

0108

CNC

 

02

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

9.

0201

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

10.

0202

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

11.

0203

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

03

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

12.

0301

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

13.

0302

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

14.

0303

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

15.

0304

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 

04

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

16.

0401

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

17.

0402

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ?  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

18.

0403

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ

19.

0404

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

20.

0405

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ

21.

0406

ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ - ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

22.

0407

ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

05

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ

23.

0501

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ? ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

 

06

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

24.

0601

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

07

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

25.

0701

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΑΣΙΚΟ)

26.

0702

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

 

Α/Α

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

27.

0703

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

08

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

28.

0801

ΙΑΤΡΙΚΟ ? ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

29.

0802

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑΣ

30.

0803

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

31.

0804

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΙΑΣ

32.

0805

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

33.

0806

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

34.

0807

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

09

ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

35.

0901

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ? ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

10

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ

36.

1001

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

37.

1002

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 

11

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

38.

1101

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

39.

1102

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ *

 

12

ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ? ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

40.

1201

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

41.

1202

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

* Το εργαστήριο Εφαρμογών Η/Υ εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των άλλων Τομέων εκτός αυτού της Πληροφορικής για τη διδασκαλία του λογισμικού τους.

Παρατήρηση : Για την ειδικότητα των Β. Φαρμακείων θα χρησιμοποιηθεί το Ιατρικό ? Βιολογικό εργαστήριο.

6. Αν υπάρχουν τρία (3) με πέντε (5) εργαστήρια κατεύθυνσης σε κάποιους από τους Τομείς του πίνακα, τότε επιλέγεται ένας (1) υπεύθυνος Τομέα, αν υπάρχουν έξι (6) ή περισσότερα επιλέγονται δύο (2) υπεύθυνοι Τομέων στον ίδιο Τομέα.

7. Υπεύθυνος Τομέα επιλέγεται και στην περίπτωση που υπάρχουν τρία (3) έως πέντε (5) εργαστήρια κατεύθυνσης σε περισσότερους από έναν τομείς του πίνακα εργαστηρίων.

8. Μετά από απόφαση του οικείου προϊσταμένου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ανάλογα με τις δυνατότητες των εργαστηρίων, είναι δυνατή η πρακτική εξάσκηση μαθητών Γυμνασίων ή Ενιαίων Λυκείων στα Ε.Κ.

9. Ο Διευθυντής του Ε.Κ., ο Υποδιευθυντής,  οι υπεύθυνοι τομέα και οι υπεύθυνοι εργαστηρίου, πρέπει να παραμένουν σ? αυτό όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του ωραρίου τους.

10. Αρμόδιο όργανο για την ανάθεση προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας σε καθηγητές που προσφέρουν εργασία σε Ε.Κ. είναι ο σύλλογος των καθηγητών του Ε.Κ. και η πληρωμή της υπερωριακής διδασκαλίας των εκπαιδευτικών αυτών πρέπει να γίνεται από το σχολείο από το οποίο μισθοδοτούνται