Print

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Ε.Κ.


 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε.

Οι εκπαιδευτικοί διατίθενται στα Σ.Ε.Κ. από τα Τ.Ε.Ε.  για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, σε συνεργασία των Δ/ντών των Τ.Ε.Ε. που εξυπηρετούνται από το Σ.Ε.Κ. και των Δ/ντών των Σ.Ε.Κ. Έχουν όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του διδακτικού προσωπικού των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επιπλέον :

α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διατεθεί στο Σ.Ε.Κ. διδάσκουν σ? όλους τους μαθητές που ασκούνται στο Σ.Ε.Κ. και όχι μόνο σ? αυτούς που προέρχονται από τη σχολική μονάδα που έχουν οργανική θέση, σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα και τον προγραμματισμό του τομέα.

β) Το μάθημα που θα διδάσκει κάθε εκπαιδευτικός το αποφασίζει ο σύλλογος των εκπαιδευτικών του Σ.Ε.Κ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ) Είναι συνυπεύθυνοι με τους υπεύθυνους των εργαστηρίων κατεύθυνσης για την τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνονται για την αποφυγή ατυχημάτων και βλαβών κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων.

δ) Είναι συνυπεύθυνοι στη χρέωση, διατήρηση και χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου που διδάσκουν .

ε) Φροντίζουν για την έγκαιρη συγκέντρωση του εξοπλισμού που απαιτείται για τη διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων και για την προετοιμασία του εργαστηρίου, ώστε να μην παρακωλύεται η διεξαγωγή των ασκήσεων.

στ) Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αποκλειστικά στο Σ.Ε.Κ., εφόσον έχουν ολική διάθεση, εκτελώντας τις οδηγίες του Διευθυντή του Σ.Ε.Κ. του Υποδιευθυντή ή των υπευθύνων Τομέων και σε κάθε περίπτωση απευθύνονται στα όργανα του Σ.Ε.Κ. Σε περίπτωση μερικής διάθεσης προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εν μέρει στο Σ.Ε.Κ. και μετά από συνεννόηση των Διευθυντών Σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ.

ζ) Συμμετέχουν σε επιτροπές παραλαβής, απογραφής, καταστροφής και διαγραφής εξοπλισμού.

η) Έχουν την ευθύνη καταχώρισης των απόντων μαθητών στα ημερήσια απουσιολόγια για τις ώρες που διδάσκουν και της καταχώρισης της διδαχθείσας ύλης στα βιβλία ύλης της σχολικής μονάδας που ανήκουν οι μαθητές. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό αυτό, οι απουσίες καταχωρούνται σε ημερήσια απουσιολόγια του Σ.Ε.Κ., τα δε πρωτότυπα στελέχη διαβιβάζονται υπηρεσιακά στην αντίστοιχη σχολική μονάδα με ευθύνη του διευθυντή του Σ.Ε.Κ.

θ) Καταχωρούν σε βιβλίο συμβάντων που τηρείται για κάθε εργαστήριο ξεχωριστά κάθε βλάβη που έχει συμβεί στον εργαστηριακό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια των ασκήσεων και σημειώνουν τα αίτια που την προκάλεσαν.

ι) Συνεργάζονται με τον υπεύθυνο Τομέα και εργαστηρίου για τον προγραμματισμό των εργαστηριακών ασκήσεων που θα πραγματοποιήσουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

ια) Ασκούν καθήκοντα εφημερεύοντα καθηγητή σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημεριών του Σ.Ε.Κ.

ιβ) Συνοδεύουν τους μαθητές σε εκπαιδευτικές επισκέψεις που αποφασίζονται από τα αρμόδια όργανα. Συμμετέχουν σε εκδρομές των σχολικών μονάδων , με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για όλους τους εκπαιδευτικούς και εφόσον δε δημιουργείται πρόβλημα στο πρόγραμμα του Σ.Ε.Κ., και δεν κωλύεται η λειτουργία του για τη διδασκαλία μαθημάτων σε άλλες σχολικές μονάδες που εξυπηρετούνται από αυτό.

Καθήκοντα Δ.Ε.

Ο κλάδος ΔΕ 1, ασκεί τα εξής καθήκοντα :

α) Παρευρίσκονται στα εργαστήρια της ειδικότητάς τους και υποβοηθούν το εκπαιδευτικό προσωπικό του Σ.Ε.Κ. ή Σ.Ε. στην προετοιμασία και διεξαγωγή των ασκήσεων.

β) Συντηρούν τον εργαστηριακό εξοπλισμό για τον οποίο έχουν οριστεί υπεύθυνοι σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.

γ) Επισκευάζουν όλο τον εργαστηριακό εξοπλισμό από τον οποίο εξυπηρετείται το Σ.Ε.Κ., όπου έχει εγκατασταθεί και τις εγκαταστάσεις του Σ.Ε.Κ., όταν τους ανατίθεται από το Διευθυντή, τον Υποδιευθυντή ή τον υπεύθυνο Τομέα του Σ.Ε.Κ.

δ) Φροντίζουν για την αποθήκευση και φύλαξη του εξοπλισμού.

Διοικητικό και Βοηθητικό Προσωπικό.

1. Σε κάθε Σ.Ε.Κ. λειτουργεί γραμματεία στην οποία τοποθετείται ένας διοικητικός υπάλληλος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και στις σχολικές μονάδες.

2. Σε κάθε Σ.Ε.Κ. τοποθετούνται διοικητικοί υπάλληλοι του κλάδου Τ.Ε.1, καθώς και τεχνίτες συντήρησης και καθαρίστριες σύμφωνα με στους §8 και 9 του άρθρου 19 του Ν. 1566/85.

3. Ο νυκτοφύλακας συγκροτήματος που στεγάζεται το Σ.Ε.Κ. έχει την ευθύνη κατά προτεραιότητα της φύλαξης των εργαστηρίων.