Print

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΚ


 

Τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.) ως εκπαιδευτικές μονάδες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχουν αυτοτελή διοικητική δομή στην λειτουργία τους ως σχολικές μονάδες και συνεργάζονται με τα Τ.Ε.Ε. και τα Ι.Ε.Κ. της περιοχής τους.

Όργανα διοίκησης σχολικών εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων είναι: α) ο Διευθυντής του Σ.Ε.Κ., β) ο Υποδιευθυντής του ΣΕΚ γ) οι υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ. και δ) οι υπεύθυνοι εργαστηρίων Σ.Ε.Κ. Σε κάθε Σ.Ε.Κ. λειτουργεί και σύλλογος διδασκόντων.

1. Διευθυντής σε κάθε σχολικό εργαστηριακό κέντρο (Σ.Ε.Κ.) επιλέγεται εκπαιδευτικός σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων.

2. Σε κάθε Σ.Ε.Κ. επιλέγεται Υποδιευθυντής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους Υπ/ντές των σχολικών μονάδων.

3. Υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου είναι ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής του Τ.Ε.Ε., στο οποίο υπάγεται το σχολικό εργαστήριο.

4. Υπεύθυνος τομέα Σ.Ε.Κ. επιλέγεται εκπαιδευτικός ειδικότητας αντίστοιχης με τη γενικότερη κατεύθυνση των εργαστηρίων του τομέα με βαθμό Α΄. Εφ? όσον δεν υπάρχει, επιλέγεται άλλος εκπαιδευτικός του τομέα με βαθμό Β΄.

Υπεύθυνος τομέα του σχολικού εργαστηρίου επιλέγεται εκπαιδευτικός ειδικότητας αντίστοιχης προς ένα από τα εργαστήρια του τομέα.

5. Σε κάθε εργαστήριο κατεύθυνσης του Σ.Ε.Κ. ή του σχολικού εργαστηρίου επιλέγεται ως υπεύθυνος εκπαιδευτικός, ειδικότητας αντίστοιχης προς το εργαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις της §4, περιπτώσεις β? και γ? του άρθρου 10 του Ν. 1566/1985.

6. Οι διδάσκοντες με αποκλειστική ή μερική διάθεση στα εργαστήρια του Σ.Ε.Κ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας συγκροτούν το σύλλογο των διδασκόντων, του οποίου προεδρεύει ο διευθυντής του Σ.Ε.Κ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, όταν αυτός λείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.

7. Για τη σύνθεση, λειτουργία και απαρτία του συλλόγου διδασκόντων του Σ.Ε.Κ. έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις για τους συλλόγους των διδασκόντων των σχολικών μονάδων .

8. Ο σύλλογος διδασκόντων Σ.Ε.Κ. έχει τις εξής συγκεκριμένες αρμοδιότητες :

α) Προτείνει στο διευθυντή τον αριθμό, το είδος και τους χώρους των εργαστηρίων κατεύθυνσης που θα λειτουργήσουν.

β) Προτείνει στο διευθυντή την ένταξη των εργαστηρίων κατεύθυνσης στον αντίστοιχο τομέα.

γ) Προτείνει στο διευθυντή, την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων στο εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει διατεθεί στο Σ.Ε.Κ. και με προτεραιότητα σε τμήματα μαθητών των σχολικών μονάδων από τις οποίες προέρχονται.

δ)  Προτείνει στο διευθυντή για την κατανομή των εργασιών του Σ.Ε.Κ. μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση αδυναμίας πρότασης, την απόφαση κατανομής εργασιών την παίρνει ο Δ/ντης του Σ.Ε.Κ.

ε) Κατά τις τακτικές συνεδριάσεις, μετά το τέλος των τετραμήνων, αξιολογεί τη διδακτική πράξη σε σχέση με τα προγράμματα των σχολείων και προτείνει λύσεις.

Το διδακτικό προσωπικό του Σ.Ε.Κ. συμμετέχει στους συλλόγους διδασκόντων των   σχολικών μονάδων που ανήκουν. Εάν την ώρα που συνεδριάζει ο σύλλογος μιας σχολικής μονάδας οι εκπαιδευτικοί του Σ.Ε.Κ. ασχολούνται με την άσκηση μαθητών άλλου σχολείου, συμμετέχουν στον σύλλογο μόνο μετά από συνεννόηση με το Διευθυντή του Σ.Ε.Κ.

Για γενικότερα ζητήματα παιδαγωγικά, διδακτικά, εισηγείται στις σχολικές μονάδες που είναι αρμόδιες για να αποφασίσουν.

στ) Υποβοηθά και στηρίζει τη συνεργασία του Σ.Ε.Κ. και των σχολικών μονάδων με τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς στους περιοχής.

ζ) Αξιοποιεί τις δυνατότητες εκπαιδευτικών και μαθητών για κατασκευές εργαστηριακών ασκήσεων, συσκευών και οργάνων που υποβοηθούν στους σκοπούς και τη λειτουργία των εργαστηρίων.

η) Εισηγείται στο διευθυντή στο τέλος κάθε διδακτικού έτους, προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των εργαστηρίων.

θ) Αναλαμβάνει την οργάνωση της παρουσίασης των εργασιών κάθε τομέα, με έκθεση έργων στο τέλος του διδακτικού έτους και κατά τη διάρκειά του.

9. Κάθε Σ.Ε.Κ. ως αυτοτελής εκπαιδευτική μονάδα ανήκει σε ξεχωριστή σχολική επιτροπή από τυχόν άλλα Σ.Ε.Κ. της ίδιας διοικητικής περιφέρειας.

 Καθήκοντα Στελεχών του  ΣΕΚ

Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΣΕΚ

Εσωτερικός Κανονισμός του ΣΕΚ

Συνεργασία ΣΕΚ με τις Σχολικές Μονάδες

Διδασκαλία Μαθημάτων

Άλλα θέματα του ΣΕΚ