Τομέας Δομικών Έργων

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του Τομέα Δομικών Έργων, μαθήματα που διδάσκονται δηλαδή στην Β' τάξη, είναι:

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Οικοδομικό Σχέδιο 

Κτιριακά Έργα 

2Θ + 2Ε

Δομικά Υλικά

Τοπογραφία

2Θ + 2Ε

Σχέδιο Δομικών Έργων με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

ΣΥΝΟΛΟ

18

Στην Γ' τάξη οι μαθητές συνεχίζουν στην ειδικότητα :