Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων το Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος,  μαθήματα δηλαδή που διδάσκονται στην Β' Τάξη, είναι :

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ

Γεωπονία & Ανάπτυξη  

Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή

 

2Θ+4Ε

Περιβάλλον και Γεωργία

2Θ+1Ε

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων

2Θ+3Ε

Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία

ΣΥΝΟΛΟ

18

Στην Γ' τάξη οι μαθητές επιλέγουν ανάμεσα στις ειδικότητες :