Τομέας Οχημάτων

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του Τομέα Οχημάτων, μαθήματα που διδάσκονται δηλαδή στην Β' τάξη, είναι:

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Μηχανική-Αντοχή Υλικών

2 Θ

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης  Ι   

 2Θ+4Ε

Συστήματα Αυτοκινήτου  Ι

 3Θ+4Ε

Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου

  3 (Θ + Ε )

ΣΥΝΟΛΟ

18

Στην Γ' τάξη οι μαθητές συνεχίζουν στην ειδικότητα :