Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του Τομές Εφαρμοσμένων Τεχνών, μαθήματα δηλαδή που διδάσκονται στην Β' τάξη, είναι:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ / ΕΒΔ.

Ελεύθερο Σχέδιο

3 Σ

Γραμμικό Σχέδιο

3 Σ

Ιστορία της Τέχνης

Τεχνολογία Υλικών

Στοιχεία Σύνθεσης

Φωτογραφία

Εφαρμογές Η/Υ

ΣΥΝΟΛΟ

18

Οι μαθητές συνεχίζουν στην Γ' τάξη στην ειδικότητα :