Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του Τομέα Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, μαθήματα που διδάσκονται δηλαδή στην Β' τάξη, είναι:

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Αρχές Γενικής Λογιστικής

Στοιχεία Τουριστικής Οικονομίας

 

Χρήση Η/Υ(Λογιστικά Φύλλα)

2 Ε

Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη

 

Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου

Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

 

Τουριστική Θεωρία και Εφαρμογές Η/Υ

Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου

ΣΥΝΟΛΟ

18

Στην Γ' τάξη, οι μαθητές επιλέγουν ανάμεσα στις ειδικότητες του Τομέα, που είναι οι ακόλουθες: